VI HAR GIVET NORDJYLLAND
TRYGHED I 25 ÅR


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididun

Privatlivspolitik


Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.
 

 

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:
  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  7. Opbevaring af dine personoplysninger
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet

 
I nedenstående finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig er:
Dan Group Alarm Nord ApS
Håndværkervej 12
9700 Brønderslev
CVR-nr.: 34487162
Telefon: 70203590
Mail: info@alarmnord.dk
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Afgivelse af tilbud samt levering af vare og tjenesteydelser.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Kontrakten med kunden, og overholdelse af bogføringsloven og andre skattemæssige love.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse, købshistorik, betalingsoplysninger og hvis du er alarmkunde har vi derudover oplysninger til håndtering af systemer i form af service og vedligehold.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Bankforbindelser i forbindelse med betalinger, skattemyndigheder i forbindelse med indberetninger og hvis du er alarmkunde, videregiver vi også oplysningerne til modtager af alarmsignalbehandling.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi indsamler oplysningerne fra kunden selv.
 
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe der er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af gældende krav. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde er udløbet.  

8 Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
- Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
- Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klageret til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.​